16.11.2016

Děti si v Jičině také zaskákaly v pytli

Ve čtvrtek 29.9.2016 na městském stadionu v Jičíně proběhl již druhý ukázkový trénink pro školky z Jičína.

Tento trénink vznikl v rámci projektu Měsíc náborů, který se koná za účelem seznámení dětí s fotbalem. Náboru se zúčastnilo přes 250 dětí ze čtyřech školek.

Děti si během náboru mohly vyzkoušet různé pohybové aktivity a to od fotbalu až po skákání v pytli. Tato akce, by nebyla možná bez podpory FAČR, KFS a OFS.

Organizátoři děkují všem zúčastněným.