28.12.2017

V Moravské Třebové na náboru přivítali přes 200 dětí

Fotbalový klub SKP Slovan Moravská Třebová ve spolupráci s Fotbalovou asociací ČR a PKFS Pardubice uspořádali 15. září na fotbalovém stadionu v Moravské Třebové v rámci “ Měsíc náborů” - “Můj první gól” - nábor do fotbalové školičky a přípravek.

Byly osloveny mateřské školy, první a druhé ročníky základních škol jak z Moravské Třebové, ale i z okolních vesnic. O pořádané akci byla informována i ostatní veřejnost na plakátovacích plochách ve městě .

Náboru se zúčastnilo celkem 218 dětí, které obdžely malý fotbalový dárek a po vyčerpávajícím dopoledni i malé občerstení. Na připraveném hřišti si vyzkoušely první fotbalové krůčky. Čekalo je třináct různých stanovišť s pestrými pohybovými aktivitami. Slalomy, střelbou na fiktivního brankáře, soutěž ve sběru barevných met, přetahování lanem, běh po žebříku, překážkový běh, hod míčkem do obručí, minizápasy na připraveného fotbalovém minihřišti a v neposlední řadě kreslení omalovánek s fotbalovou tématikou a každá třída si namalovala křídou velkého fotbalistu na asfaltové ploše v areálu stadionu.

Děti odcházely spokojeny a plni sportovních zážitků.