26.01.2018

V Sezimově Ústí vládla dobrá nálada

Akce proběhla v areálu TJ Sokol Sezimovo Ústí a zúčastnilo se jí celkem 119 dětí ze čtyř základních a mateřských škol z Tábora a Sezimova Ústí.

Na 2 travnatých fotbalových hřištích byla připravena jednotlivá stanoviště, která byla zaměřena na různé sportovní a pohybové hry. Děti se na hracích plochách posouvaly s přidělenými organizátory na připravená sportovní stanoviště a po názorných ukázkách prováděly sportovní činnosti s velkým nadšením.

Akce byla velice pozitivně vnímána nejen dětmi a jejich učiteli, ale i vedením jednotlivých škol a mateřských školek.