Skip to content
24/10/2020

Čtyři Dvory v Českých Budějovicích přivítaly přes 200 malých fotbalistů

​V pátek 2. 10. 2020 se na hřišti ve Čtyřech Dvorech v Českých Budějovicích konal první ročník náboru fotbalových hvězdiček.

Během dopoledne se projektu „Můj první gól“ zúčastnilo více než dvě stě dětí z nedalekých mateřských a základních škol. V hodinových intervalech od 9 do 12 hodin se děti vystřídaly na celkově deseti stanovištích, kde plnily jednotlivá pohybová cvičení pod vedením pořadatelů akce. Na každém stanovišti se seznámily s prvky fotbalových a všestranných pohybových aktivit.

Celé dopoledne se obešlo bez jakýchkoliv zranění a z výrazů dětí bylo patrné, že si akci naplno užívaly. Za aktivní účast na všech stanovištích si navíc všichni zúčastnění odnesli drobné ceny a sladkosti. Vyučujícím byly předány dopisy, které by měly oslovit rodiče dětí k tomu, aby v případě zájmu přihlásili své děti do zdejšího fotbalového klubu. Prostřednictvím vedení škol byly dále rodiče dětí informováni ohledně tréninků, kterých se mohou kdykoliv zúčastnit a přidat se tak mezi členy FAČR a aktivně se jako hráči podílet na mistrovských utkáních SK Čtyři Dvory.

Organizátoři by rádi poděkovali všem zúčastněným dětem a za možnost pořádání tohoto projektu. Věří, že touto cestou bude možno rozšířit místní členskou základnu a postupně tak napomáhat k celkovému sportovnímu rozvoji mládeže v regionu.