Skip to content
18/6/2019

Na náboru v Ráječku si děti vyzkoušely své sportovní dovednosti

Dne 7. 6. 2019 se na fotbalovém hřišti klubu SK Olympia Ráječko uskutečnilo fotbalové dopoledne.

Žáci mateřských a základních škol měly díky akci Měsíc náborů pořádanou pod patronací FAČR možnost si vyzkoušet různé sportovní činnosti na deseti stanovištích, které byly rozmístěny na místním fotbalovém hřišti. Některé děti si pamatovaly tuto akci i z minulých let a na sportování se velmi těšily.


Tato akce je skvělou příležitostí, jak děti přivést ke sportu. Děti si vyzkoušely například hod míčkem na cíl, slalom s míčem kolem kuželů, skákání v pytli a v neposlední řadě si děti zahrály i fotbal. Díky těmto stanovištím si děti vyzkoušely svoji dovednost a také soutěživost. Po předvedených výkonech bylo pro děti připraveno občerstvení.

Prostřednictvím letáků byly děti a jejich rodiče pozváni na první trénink do zdejšího klubu. Dle nadšení samotných dětí to vypadá na hojnou účast na trénincích. Věříme, že takovou osvětou je možné k fotbalu a všeobecně ke sportu přilákat více dětí.