Skip to content
31/10/2020

V Budišově na děti čekalo nové tréninkové vybavení

​Každoroční náborová akce pod záštitou FAČR v rámci projektu „Můj první gól“ se konala 1. října 2020 na fotbalovém hřišti v Budišově.

Akce se účastnili 4 trenéři mládeže a trenér FAČR Michal Pacholík, za což mu patří poděkování. S organizací přímo na hřišti pomáhali také 4 žáci 9. tříd místní ZŠ a paní učitelky. V čase od 9 do 10 hodin proběhla akce s žáky ZŠ a v čase od 10 do 11 hodin pak s dětmi z MŠ.

Pro děti bylo nachystáno několik stanovišť z vybavení klubu, které na tuto akci bylo zakoupeno a které bude i nadále využíváno v dalším tréninku. Využito bylo také vybavení, které sebou přivezl Michal Pacholík. Všechny děti sportování moc bavilo a všechna stanoviště dělaly opravdu s velkým nadšením. Organizátoři byli až překvapeni a dětská radost na nich zanechala velký dojem.

9. října se poté konal první trénink, kam přišlo několik nových dětí. Bohužel musely být další tréninky přerušeny kvůli nastalé situaci s vládními restrikcemi. Doufejme, že to nebude dlouho trvat a zase se všichni sejdeme na hřišti a začneme trénovat.