Skip to content
26/11/2019

Na náboru v Okříškách bylo pro děti připraveno několik stanovišť

Fotbalový klub SK Huhtamaki Okříšky se dne 4. 9. 2019 zapojil do projektu FAČR „Měsíc náborů“ a uspořádal ve spolupráci se základními a mateřskými školami z Okříšků, Přibyslavic a Heraltic a Petrovic dětský fotbalový nábor na místním fotbalovém hřišti.

Akce probíhala na travnaté ploše za vedení 10 mládežnických trenérů klubu a trenéra Grassroots okresu Třebíč, Michala Pacholíka. Ti na samotném hřišti rozmístili deset stanovišť s různými cvičeními zaměřenými na obratnost, rychlost a další. Záměrem bylo děti co nejvíce zaujmout.

V čase od 9:00 do 10:15 se nábor týkal mateřských školek a později od 10:15 do 11:30 škol základních. Děti byly rozdělené do skupinek po osmi a na každém stanovišti se jim věnoval minimálně jeden z trenérů ve spolupráci s učiteli základních a mateřských škol. Děti nábor velice zaujal, byly nadšené a byla na nich vidět upřímná radost. Po skončení a absolvování všech stanovišť dostali všichni malí účastníci dárkovou tašku a proběhlo „slavnostní vyhlášení".

V tašce děti našly materiály FAČRu nebo sladkosti a ovoce od pořádajícího klubu. Zároveň každý účastník obdržel pozvánku na tréninky přípravkových kategorií dvou okolních klubů, SK Huhtamaki Okříšky a TJ Sokol Přibyslavice. Celkově se dá akce hodnotit velmi pozitivně. S průběhem byli spokojeni všichni kantoři, trenéři, rodiče a především děti, což je samozřejmě nejdůležitější.